is toegevoegd aan je favorieten.

Wysgeerige en heekelende reizen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s42 WYSGEERIGE

lyke Goederen. Weest my Gehoorzaam, weerftaat de Wereld en uw eigen Vleesch. Bewaart inwendig de Wysheid, die ik u gefchonken hebbe, en uitwendig de Eenvouwdigheid die u aanbevoolen is. Laat uw Hart roepen, uwe Tonge zweigen. Weest weekhartig in de Nooden van uw Naasten, hart by uw eigen verlegenheeden. Dient my met den Geest, en alle Menfchen met het Lighaam. Doed alles wat u bevoolen is, draagd wat u opgelegd werd. — Dus doende zult gy Ruste vinden voor uwe Ziele, want myn Juk is zacht en myn Last is ligt.

Nu, ga heen in Vreede! ftaat vast in uw Beroep > tot dat ik u opeisfehen zal, en vervrolykt u in die Zaligheid waar toe ik u geroepen hebbe!

VIER EN VYFTIGSTE AFDEELING.

Bejluit.

Op eenmaal verdween het Gezicht. Ik zag op naar den Hemel, ik viel op myn Aangezicht; en dankte God, in het volgende Gebed:

Hoog-