is toegevoegd aan uw favorieten.

De staatkundige geschiedenis van het land der aapen en keeshonden; of Het koningrijk Klipkrariko

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven is , zo gaat het ook met de Men fchen, welke den eenen dag op den troon zitten, en den volgenden dag, in deuiterfte ellenden en flaavernij ftorten.

PANJAGELLO.

Een heerlijke ftaatles. Wat uitwerking had dit op den Ourangoutang?

AAPJE.

Hij gevoelde deeze aanmerking in al haar kragt, en deed de Vorften uitfpannen.

POCOCURANTE,

Voortreflijk gehandeld ! thans

worden er wel veel heerlijker Staatslesien gegeeven, maar men houd zig doof, en die in 't gareel gefpannen is, moet er in blijven voorttrekken.

PANJAGELLO.

Dan hebben die oude Ourangoutangs toch beter geweest 'als de hedendaaefchen. h

AAPJE.

Ik zal u niet ophouden met de tijdrekenkunde en nog veel minder met een aanéénfchakeling onzer gebeurtenisfen. Ik zal u flegts eenige uitgekipte voorbeelden voor den aandagt brengen.

PO-