is toegevoegd aan uw favorieten.

De staatkundige geschiedenis van het land der aapen en keeshonden; of Het koningrijk Klipkrariko

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( :97 )

POCOCURANTE.

Vervolg, als 't u gelieft»]

A APJE.

Cambijfus kwam om deeze Stad en at derzelver Bewoonders te verwoesten ,■ offchöon hij er nimmer door beleedigd was geworden.

PANJAGELLO.

Dat is een vervloekt werk.

AAPJE.

De Aapen en Keezen geloofden, dat de katten', fchaapen en andere dieren Go^ den waren: dit wist Cambijfus, die daarom , toen hij ftormenderhand zou aanvallen, katten, fchaapen enz» in de voorfpits van zijn leger ftelde : de Pelufiümers dat ziende, dorften geen eene pijl op hunne vijanden fchieten , uit vrees van hunne Goden te zullen raaken, en dit was van dat gevolg, dat zij overwonnen en gellagt werden.

POCOCURANTE;

Dit aapt men thans meefterlijk na. Aari het hoofd van een bende Heerscbzugtigen, die uitgetoogen zijn om té onderdrukken en te verdel geh, ftelt men eeri Afgod van 't Gemeen, het zij een kat; hagedis, zwijn, of iets dergelijks 5 éii G aiè