Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 238)

NEGEN en DERTIGSTE BRIEF.

nog eenige voorbeelden. * * * aapje.

Op zulk een Monfter Ourangoutang, als deeze Nero was, zullen wij alvoorens het Gcfchiedboek der voorige eeuwen te fluiten, nog een braaven Keeshond en eenige anderen laaten volgen.

panjagello.

Gij zoud ons anders met droevige denkbeelden , wegens het Aapeulend ; laaten zitten.

pococura nte.

De menfchelijke Geest fchijnt als uitterusten en adem te haaien, op het hooren van de Gefchiedenis der Deugd en Rechtvaardigheid.

aapje.

De Vorst, welken ik bedoel, was Titus. Deeze beklom Romens Rijkzetel , met het verheven oogmerk, om zijne Ondcrdaanen gelukkig te maaken en als een Vader het Opperbewind te voeren.'

pococurante.

Een uit duizend!

aap»

Sluiten