Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *7 )

Eendracht, MM. HH., die, gelijk zij het fieraad, en de fterkte onzer roemruchtige Voorvaderen was, en dezclven alle de ijslijkheden van enen tachtigjarigen oorlog manmoedig deed doorworftelen, zo ook, onder den Go llijken zegen , den grond gelegd heeft tot alle die Voorrechten en Vrijheden, beide in den Burgerftaat en Godsdieoft, bij welker geruft en onaf hangelijls genot "

wij ons, tot hier toe, geveiligd en bewaard vinden. >

Eendracht, die het behoud van Uwe Vefte, meer dan eens, inzonderheid ten tijde van Hertog Albert van Saxen , en in 't beruchte jaar van zeflien honderd twee en zeventig, in weerwil van ene geweldige overmacht van

buiten, bevonden wierdt. Eendracht, trouwens,

welke, in oude dagen, hier bijzonderlijk fcheen t'huis te horen, en haren eigen en vaften zetel verkozen te hebben. Immers, ik lees bij Uwen Rechtskundigen Beunhard ALTiNG,ophet jaar 1500 en vervolgends:Gro„ ringen was dickwijls hec afijl ende de plaetfe van „ toevlucht voor den onderliggende. Groningen was „ de Middelaerfche tot herftellinge van de vrede en een„ dracht,van recht ende rechts-pleginge. Groningen „ wiert gehouden voor't heijüge ancker te beting, om „ de vrijheijd te behouden (i)

En,

(0 Hift. Lofr. bl. 54.

Sluiten