Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lucas xix: 10. i»j

gefiooten, de herhei geopend, en de euwige gerechtigheid daargefteld is, genoegzaam voor de zonden van de geheele wereld.

Dit EuangeHe leert ons, dat hij die verworvene Zaligheid dadelijk toepast, aan Zondaaren. —— en hier fielt het ons dien Zoon des Menfchen voor als magtig en gewillig tot dat einde.

Hij is magtig om verioorenen te zaligen, want hij heeft Geeftes genoegj om Zondaaren redelijk, én krachtig, te bewerken tot geloov en deugd* •— en alle hinderpaalen uit dert weg te ruimen» . ■ hoort dit arme zondaaren * die wJ eens denkt dat tiwe verloffing onmogelijk zij! hoort wat Jezus zegt, mij is gegeeven alle magt, in Hemel en op aarde!

Ja hij is er ook gewillig toe. want doch, was hij gewillig óm als borg te Iterven, en zou hij dan niet gewillig zijn j hen de zalige gevolgen van zijnen dood deelachtig te maaken ? —— hij zegt niet alleen, ik fielle mijn leven vjor mijne Schaapen, maar voegt 'er ook bijj en ik geeve haar het eur wig leeven. (w)

Booven dit, beroepe ik mij op alle de pogingen , welke hij aanwendede, toen hij op aarde was. » hij gong het ganfche land door,.en gav

ieder gelegenheid om van hem hulp te erlangen. — B 2 hij

(w) Joh, X: 11, «8.

Sluiten