Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aS LEERREDEN over

Hoor dit, gij Edele Academie]euchdl uwer Ouderen vreuchd en hoop, en onze blijdfchap! —— Heiland Jezus zoekt u ook hier op, om u te maaken tot wijze en goede menfchen, ten nut y*n Kerk, en ftaat en Maatfchappije. —— zoo gij u van hem laat zoeken in uwe jeuchd, ?al het u welgaan in den grijzen oudeodorn.

Jaa ieder dag des Heeren, behalyen zoo veele anderen, den ftatelijken Godsdienst toegewijde tijden, ftrekken hier van tot getuigen, wanneer uwe Euangeliebooden u openleggen dezen raad Gods, aangaande uwe zaligheid.

Stierv onlangs, uw Guldemond, (b) o Groningers! gij hebt nog de overgeblevene van uw'gezegend negental, en door hun mond fpreekt Christus fteeds tot u.

Staat vrij verbaast, mijne Toehoorers! over dit bewijs der Goddelijke Iievdei alzoo liefheeft. God dit weereld gehad, dat hij zijnen eenig geborenen Zoon gegeevsn heeft, op dat een iegelijk die in hem geloovt niet en verderve, maar het Euwige teven hebbe. ——— hier is een hoogte, zonder toppunt. — Een diepte, zonder grond. — Een lengte, zonder maate. — een breette, zonder paaien.

De onvergelijkelijke Frantfen , den 19 oftober de. zes Jaars.

Sluiten