Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):( 33 3K

reeds door haar begonne verbeteringen tët }

nog een enkel woord te zeggen.

De Commisfie tot oaderzoek, over de door het Committé gedaane aanbefteedingen fpreekende, zegt onder anderen, dat wy Jltpulatien maakten , die niet aanneemelyk waren. En het was die zelfde Commisfie, die ons belastte, geene .aanbefteedingen van Vivres of Fouragie te doen» dan met voorbehouding van de faculteit, om altoos de aanbefteedingen op ie kunnen zeggen, mits dat den aanneemer een maand te yooren w 'terd aangefchreei>en, en dat bevel ontfingen wy in 't laatst van October, en dus tegen den'winter: het is zeer gemakkelyk te begrypen, dat die ftnguliere ftjpulatie (om eens eene uitdrukking van die Commisfie te gebruiken) by de aanneemers zwarigheid ont«

moer.ce dan wy moesten gehoortaamen, en

dienvolgens moesten wy ook trachten dezelve de aanneemers * zo fmakelyk mogelyk te maaken. Veelen echter wilden niet dan fchoorvoetende *er toe befluiten; maar op fommige plaatzen waren daar voor volftrekt geene infchryvers të vinden.

Middelerwyl was de aanbefteeding , Onder approbatie van het Committé gedaan, doch'Over het algemeen > waren de pryzen zo hoog, dat het Committé het in *t geheel in geen bedenking nam, daar iri toe te ftemmen; maar gaf 'er kennfs van daar het behoorde , en den 28fte öetober 1796 ontfing ons Commicts van gemek de Commisfie, een brief van den volgenden inhoud.

VRY-

Sluiten