is toegevoegd aan uw favorieten.

Twaalf leerredenen en eenige gebeden, ten gebruike van den gemeenen man.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tOÓ twaalfde leerreden.

die in christus gelooft, aan te duiden; waar door hy die den Doop ontfing, verzekering kreeg dat hem door de Genade van god en christus, alle zyne voorige zonden vergeven wierden ; en dat hy zo waaragtig als hy gedoopt wierdt, ook voorname gods wetten te onderhouden. Hierom, myne Vrienden, wordt de Doop een Bad der Wedergeboorte genaamt; om dat hy, die begeerde gedoopt te worden , plegtig afftand deedt van alle zyne zonden, cn als een vernieuwt mensch poogde te leven. Om de genade van g o d en deeze hunne heilige voornemens aftebeelden was de Doop zeer eigenaartig geichikt. Ik zal, om u dit bevattelyker te maken, de woorden van paulus, romeinen vi. 3—4. eerst voorlezen , dan naar myn inzien voor u ophelderen : Weet gy niet, vraagt hy aan de Romeinen, Weet niet dat zo veelen wy i» christus gedoopt zyn, wy in zynen Dood gedoopt zyn? Wy zyn dan met hem begraven door den Doop in den dood, op dat, gelyk christus uit den dood opgewekt is tot heerlykheid des Vaders, wy ook alzo in nieuwigheid des levens zouden wandelen.

„ Weet gy niet, ö gelovige Romeinen, dat voor „ zo veel gy op het Bevel van c h r 1 s r u s u hebt

laaten doopen, gy in zynen dood gedoopt zyt ? dat is, „ even als hy op het kruis gedood is, gy ook der „ zonden geftorven zyt." In dien zin zegthy elders:

Ik ben met christus gekruist. Daar de gelovigen „ nu by hunnen Doop afftand deeden van zonden, „ noemt hy dit, in christus dood gedoopt zyn. Wy

zyn dan met hm begraven door den doop, in den dood, „ dat is: gelyjt de Begraving van christus ons

„ over-