Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN ENEN BOZEN TIJD^ **

Ook,,dat, of fchoon er, over het gewigt derMffiW tel van onze Dankftof, verfehiüende geoordeeld wordt wij echter aan den Allerhoogften ene de ungeftrekfte ei kentenis verfchuldigd zijn; zo tó^S zichtige menfchen, niet zelden de Goddehjke weWadigheden, of onopmerkzaam geheel voorbij zien, ot die on vernuftig niet befchouwen in het rechte licht, wij| wel bidden mogen, dat, indien 't ook nu zo ware de eeuwige Goedheid onze fchuld verzoene, ons de ogen onene en ons ook in dat opzicht, met de woorden van den B.d dagbrief van ganfchcr har-ten doe zeggen: lof e» dank z,j den Rot ft een onzes heilsl .

Maar dat ik nu vooral, in deze Namiddag-beurt, als miinen taak befchouwe, is, mijne Hoorderen, en mij ze ' ve^oo ^n geest te'brengen, welke zaken wanten moeten; en die ons ter verootmoediging behooidcn bewei" gelijk ook de Biddagbrief daar van onder-

'geeft, in de raadzalen niet geemd'gd zijn. V^öeero

'heden die menigvuldige beklagehjke gebreken veroorzaakt hebZ\ in de belegering van onzen koophandel inden toeftand ™» onze financien, van onze krijgsmacht; en in SU andere voorwerpen van algemeen fcWg 0* na detüsfchenkomstyan nog andere zaken, waarvanjranftondVnader, heet het verder: dat die verdeeldheden en

Maar mij n<1'". . durve wagen. Het

rijn, te ik een verftandig zw,Ken teronnieM, B 3

Sluiten