Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. LIV.

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLÏCATIE van het uitvoe« rend bewind der bataafsche republiek, wegens de daarfteiling van het provifioneele committó van de

. GiiOOTE visscherij der Bataaffche Republiek. Gearrejïeerd den eó. November 1798. Het vierde Jaar der Bataaffche Vrijheid*

aÏsT uitvoerend bewind der bataaï*

ïche republiek, doet te weeten:

Dat het Vertegenwoordigend Lighaam, op de wijze, bij de Staatsregeling vastgeïïeld, overwoogen hebbende: dat het alleen aan het ltipt maintien der Wetten, op de Groote Visfcherij geëmaneerd, te danken is, dac de Haringvaart in deeze Republiek, altoos die van alle andere Natiën heeft overtroffen, en het dus noodig is, dat het tegenwoordig Committé tot de zaaken van de Groote Vhfcherij, provitioneel blijve voorcduuren, tot dat deswegens andere fchikkingen zullen zijn gemaakt , beflooten en verordend heeft:

Dat het voorfz. Committé zal worden verklaard, soo als verklaard worde bij deeze te zijn : Het Provifioneele Committé vat: de Groot* Fisfchtrij der Bataaf* fche Republiek, en mitsdien hstzelve Committé te

au*

Sluiten