Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N*. LXIX.

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE van het uitvoerend bewind der bataaf" 5che republiek, wegens de proviftoneele voordduuring der oude b e* lastingen, en de Uitoefening der Judicature over dezelven. Gearrejleerd den 18. Januari} 1799. Het vijfde Jaar der Bataaffche Vrij' htid.

Het uitvoerend bewind der bataaf* sche republiek, doec te weeten:

Dat bet Vertegenwoordigend Lighaam , op de wijze, bij de Staatsregeling vastgefteld, overwoogenhebbende, dat niettegenftaanae het in trein brengén der nieuwe Departementaal verdeeling, nogthans, volgends het üi 1. Articul der Staatsregeling, de oude belastingen, tot de introductie der nieuwen, moeten blijven voordduuren, en dat niet door eene plotfelijke affchafSng, maar door eene langzaame overgang, het nieuwe finantiëel» ltelfel,ter voorkoming van verwarringen ftagnatie, behoort in werking te komen: als mede, dat, ter bereiking van dit pligtmaatig en heilzaam oogmerk, de oudé verdeeling der Republiek, ten aanzien van het Fiflantiëele , met de ftiptlte obfervantie der wetten, omtrend de belastingen i mitsgaders de form en manier van derzelver opbrengst en de rechtsvordering des wegens, benevens de Aciminiftratie, het toezicht en de judicature daar over, nog eenigen tijd zal moeten ftand grijpen: en eindelijk, dat deeze Admïniftratie, ^toezicht en judicature, niet kan worden aanbevoolen aan de^ nieuwe Departementaale Beftuuren , welker gezag zich over eene ganscb andere verdeeling der Republiek uitftrekc of bepaalt, maai dat hiertoe afzonderlijke Gom.m4sfiëQ

be«'

Sluiten