Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N'. Cl.

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

WAARSCHOUWING van het

uitvoerend bewitjd der bataafsche republiek, bij Welke

de Publicatie van den 31. Me ij 1798., verbiedende den Uitvoer van meubilaire goederen, naar Steden of Landen ten Noorden van deeze Republiek gelegen, voor vervallen gehouden wordt» GedrYefteerd den 23. Meij 1799. Het vijfde Jaar der Baiaaffcke Vrijheid.

H et uitvoerend bewind der bataaf» sche republiek, doet te weecen:

Alzoo, volgends het 70. Articul der gevestigde Staatsregeling, eene Wet, ten gevolge van een befluic van onverwijlde noodzaaklijkheid vastgefteld, in géén geval haare kracht langer dan één Jaar behoudt, ten zij dezelve op nieuw door het Vertegenwoordigend Lighaam, in de gewoone orde, overwoogen en bekrachtigd worde;

En vermids de Publicatie, den 31. Mei] 1798 geëmaneerd , tegen het verzenden van Meubilaire Goederen naar Steden of Landen ten Noorden deezer Republiek gelegen, op zoodaanig BeOuit van onverwijlde noodzaaklijkheid is vastgefteld, en.overzttlks in de termen valt van het evengemekie Art. der Staatsregeling.

Zoo wordt midsdien de voorfz. Publicatie van den 31. Meij 1798., mee den 31. Meij eerstkomende, bij

-dee-

Sluiten