Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/ 3

n°. cxtvil;

C E L 1JKHEI D, V R IJ H È I Dj BROEDERSCHAP.

Proclamatie van het di?

FARTEMENTAAL BESTUUR VAN

i)EN RHijN, bij welke het Ambt van Bredevoorc, en de daartoe behoorende Plaatfen, cp deni^, Sep: tember /. /. in ftaat van Beleg ver' klaardi daarvan ontheven wordt* Cedrrefleerd den 6. December 1799. Het vijfde 'Jaar der Bataaf* fche Vrijheid.

* '.

-HL-T DEPARTEMENTAAL BESTUtTR VAN DEN RHIJN l '

aan de Ingezetenen van ,het Ambt. van Brsdevoortj in het voormaalig Qaartier van Zutphcn.

Vonden wij ons onfangl in' de tredri® noodzaak-, tiikheid om het geheele. District, Waartoe gil behoort % endeondSfcheiden ,plaatfen in .hetzelve v ingevolge de Maaï! aan ons veneend, bij .Puplica^ Va,n het Uit. voer nd Bewind der Bataaflche Republiek, d,d a8.

den dit' ongaarne; wars, van al,,dat geene. het welk tnizzUis de gedaante van e?n Schrikbewind vertoont 3 wij mets vuuriger.gewenscht, dan nimmer de S" alnieidinge te erlangen, tot een diergelijk beS- dan de buiige tijdsomftandighedèn, dïé toen pïï t/hadden, en. de innerlijke gefteldheid, van het XX waarin gijlieden woont, dwongen ons deezen P ïoen, en door eene ÖtaMM, uit het ng..

Sluiten