Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N& CXIÜ.

C E L IJ K H E 1 D, V R IJ H E I D, BROEDERS C H A P.

PUB LI C AT IE van het üitvo'e-

rïnd bewind der BATAAF-

sche republiek, 'Wegens het aam Vt' erven VÜU manschappi^* ten dïenfle van vreemde vaart u i o e n. Gerirrefteerd 'dén 14. Att' gv.stus 1799. Het vijfde' Jaar der Bataaffch'e- Vrijheid.

H:05T<:-: Ra "e* ov.UV. «ui nsb »ns 1

et uitvoerend b8wikd der bata AI*

sche republiek, doet te weeten:

Dat het Vertegenwoordigend Lighaam, op de wijze, bij de Staatsregeling voorgefchreeven , overwoogen hebbende;

Dat, wel is waar, de redenen fteeds -blijven fubfifteeren, om welken geene aanwerving van Manfcbappen voor vreemde Vaartuigen binnen deeze Republiek behoort te gefchïeden, zonder dat voorat daartoe zij verzocht en geöbdneerd de uitdrukkelijke en fchrifte, lijke permisfie van de des gerechtigde Magt, volgends bepaalingen, vervat in het Piaca'at der Staaten Gene» raai in der tijd, van den 9. Oftober 1795.;

Doch ook, dat tot'gerief der Commerciëerende Ingezetenen en bevordering van derzei ver belangen, da kosten, op zoodaanige werving, en bet vraagen en verkrijgen van de daar toe benoodigde permisfie, vallende, naar billijkheid behooren te worden gemode» reerd;

Btflooten en verordend heeft:

10. Dat, ingevolge en met inhaefie van het voorfz.

Pla-

Sluiten