Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 LEERREDE

Mannen van grooten naam hebben niet gefchroomd het aêloud wanheblijk ftelfel openlijk , kloekmoedig te beftrijden; en het man-' geit aan geene voorbeelden van verftandige , aanzienlijke, en geleerde lieden, die zich van tijd tot tijd daartegen verklaard , en in hun perfoon een loflijk voorbeeld ter begravinge buiten de fteden gegeven hebben; zelfs ymdt men geheele Steden en Staten, waarin het oud gebruik op hoog gezag verboden en afgefchaft is (13). Ja men kan veilig zeggen, dat

het

(13) Men zie voorbeelden van bijzondere perfonen 'en geheele Maatfchappeiè'n bij Perrcnot, te Water, van CJeeff, en anderen. Men kan er bijvoegen de fteden Neurenberg en Leipzig in Diritschland, gelijk ook het kerkhof der Cbineefen, en het Portugcefcbt, da;:r bijna alle Zeevarenden en Militairen begraven worden, buiten Batavia. Er zou eene aanzienlijke lijst optetellen zijn van Steden, Bisdommen, en Staten, in Italië, Frankrijk, Engeland, Duitscblaud, Zwitferland, Zieden, Deenmarken, en elders, Waarin het begraven binnen de kerken en fteden reeds lang door hoog gezag heeft opgehouden; en ik fta verbaasd, dat Roomfche Landen hierin ons Vaderland zoo verre vooruit zijn! —• In Bobemen werdt fn 1623 bij een Keizerlijk bevciïchrift verboden iemand der On-Roomfeben, wie hij ook zijn mocht, in de kerken of op kerkhoven te begraven. Billijker waren de denkbeelden der Keizerinne Maria 'Tbirtjia, die deze wet te Weetien, in den jare 1773, algemeen

fchijnt

Sluiten