Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 78,

GELIJKHEID, VRIJHEID^ BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE der Staaten Generaal, tegens het dienst neemen buitin 's lands,

het fatnenrotten op de grenzen aldaar, enz. om het Land met de Wapenen te invadeeren. Gearrefieerd den 28. Augustus 1795. Het eer/Ie Jaar ' der Bataaffche Vrijheid.

I)e staaten generaal der vereenigde

Nederlanden, allen den geenen die deeze zullen zien of hooren leezen, Heil en Broederfchap! doen te weeten: nademaal Ons te vporen is gekomen, dat vcrfcheidenMilitaire Pcrioonen, welke, niettegenftaan-. de de Publicatien, daar tegens van tijd tot tijd geë-! maneerd, zich aan de misdaad van Defertie hebbeq fchuldig gemaakt, zich niet zouden ontzien, op vreemde Territoiren zóódanige Engagementen te contracteiren , waar door zij zich in het geval ftellen, om ds Wapenen tegens deezen Staat te voeren 5 dat ook andere Perfbonen, bijzonder die bevoorens in dienst van deeze Republiek geweest zijn, doch denzelven verlaaten hebben, buiten 's Lands op de Grenzen famenrotten, •7-ich aldaar onder Hoofden fteüen, met het mjsdaadig

oog-

16

Sluiten