Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 96.

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE, bij welke den uitvoer van varkens epz., verboden wordt. Gearrejleerd den 30. October 1795. Het eer ft: Jaar der Bataaffche Vrijheid,

provisionkele representanten van

het volk van holland, allen den geenen die deeze zullen zien of hooren leezen, Heil en Broederfchap! doen te weeten:

Alzoo de fchaarsheid der Varkens binnen deeze Prövintie, veroorzaakt door fterke uitvoeren, de prijzen van dezelven tot eene zoo enorme hoogte heeft doen ftijgen, dat onze beboeftigc Medeburgers buiten (laat worden gefield 3ich daar van behoorlijk te voorzien; en daar wij de funeste gevolgen, welken hier uit zouden te duchten zijn, willen voorkomen.

ZOO IS HET, dat wij voor het welzijn van het Volk van Holland hebben goedgevonden te decreteeren, gelijk wij decreteeren bij deeze.

Dat van nu voortaan, aanvang noemende met den datum van het arrefteeren deezer, het aan niemand zal vrijflaan, buiten deeze Provintie te mogen vervoeren, Vette of Magere Varkens, noch eenig Gerookt, of ander Spek, onder welke benaaming het ook zoude mogen zijn; zonder zich aan ons bij Requeste ge'addresfeerd, en daar toe fpeciaale permisfie bekomen te hebben.

Alles op poene, dat de geene, die bevonden zal vrorden contrarie deezes te hebben gehandeld ? voor de

eer-

^3

Sluiten