Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE.

33

vanNymegen, als Voorzitter, hem verwei- lxxxix» komde. De Verlichtingen van Stadswege boek.

gedaan, een Kolom en Tempel ten dien

einde opgerigt, als mede die der Ingezé- 1766. tenen, weezen uit dat men moeite, noch koften gefpaard hadt.

Meer byzonder, als van alle andere on- Pragdg derfcheiden , verdient vermeld te worden °nt]?a^ °f het Onthaal aan zyne Hoogheid gegeeven op RoJen aa' het bekende zo vermaaklyke Rofendaal^ eene Vrye Heerlykheid, een uur van Zutphen gelegen. De Heer en Vrouwe van Rofindaal, cn een groot getal van den Adel, ontvingen den Prins, die niet lang in huis vertoefde; maar verkoos eene wandeling te doen , om van naby , de ichoonheden, waar mede Natuur en Kunst,als om ftryd, deeze Lustplaats vercierd en verrykt heb" ben te bezigtigen. Het aanzienlyk Gezelfchap verfpreidde zich door de aangenaame Wandeldreeven, die het oog verrukten, terwyl het oor geftreeld werd door een keurig Muzyk , vermengd met het gedruis der Fonteinen en Watervallen. Naa deeze- betoverende wandeling werd in verfcheide vertrekken gefpeeld , tot dat de gevalle avond gelegenheid gaf tot nieuwe ■vermaaken. Een kostbaar Vuurwerk Verwekte, door zyne ongemeene heevigheid, en geftadige veranderingen, de bewonderende goedkeuring van alle Aanfchouwefen. Geduurende het affteeken hoorde men een geftaadig Veldmuzyk van Pauken en Trompetten, het gebalder van \ XXIV. deel. C zwaar

Sluiten