Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I 9

N.. n 8.

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE , behelzende eene alteratie op het For,nulier van den ambtsced, en dien der kerkelijke amb«tenaaren. Gearrefteeri de», w. December 1795 Het eerfte Jaar der Bataaffche. Vrijheid.

Dï provisioneels representanten vat»

het volk van holland, allen een gtenen die deeze zullen zien of hooren kezen, Heil en Broederfchap! doen te weeten:

Dat, offchoon wij met alle reden hadden mogen verwachten, dat onze nadere verklaaring, den 8. Junij deeze- Jaars gedaan, van het bij ons den 9. Maart daar bevorens gcarrefteerd Formulier van den Ambtsëed, alle fcrupules en zwaarigheden zouden hebben weggenomen of voon-ekomen, zoodanig, dat alle Burgerlijke en Kerkelijke A-übtenaaren dien Eed zonder verdere tergiverfatien zouden hebben aeprxfteerd. Wij ech* ter in ervaaring zijn gekomen, dat men niet opgehouden heeft, daar. tegen allerlei-zoogenaamde Gemceds-

zwaa-

Sluiten