Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 8 >

en geduurende vier jaaren voor de verkiezing in het Gemeenebest hunne vaste woonplaats gehad hebben.

Deeze bepaaling echter van vier jaaren inwooning, fluit niet uit de Burgers die om heerschzucht of geweld, hun Vaderland verhaten hebbende, daar in zijn terug gekeerd en weder hunne vas;e wooning genomen hebben.

. 37-

De Stemgerechtigden zullen in acht neemen, niemand tot Kiezer of Plaatsvervanger te ftcmmen, dan die bij de bijéénkomst tegenwoordig is.

•3».

De Geloofsbrief, welke aan den verkoozen Kiezer en Plaatsvervanger zal gegeeven worden, zal zijn van den volgenden inhoud :

„ De Grondvergadering van

„ heeft benoemd tot Kiezer (Plaatsvervan„ ger) den Burger .... om zich te „ vervoegen naar . . . . tot het ver„ kiezen van eenen Reprafentant en twee „ Plaatsvervangers." Deeze Geloofsbrief moet door drie Stemgerechtigtden, tot regeling der Grondvergadering benoemd, geteekend worden.

39-

De aangeftelde Kiezer zal zich binnen de vier- en twintig uuren ter bepaalde plaats vervoegen.

40.

Zijn Plaatsvervanger zal zich ook derwaards bcgeeven.

41.

De Municipaliteit of Regeering van de Plaats of het Diftricl, waar de Kiezers bijéénkomen, zal drie Leden uit den haaren benoemen, om toe te zien, dat alles naar het bepaalde voorfchrift gefchiede. 42.

Deeze zullen de Geloofsbrieven examineeren, en wettig bevonden hebbende, aan de Kiezers Hoofd voor Hoofd de volgende Verklaaring afvraagen:

„ Ik beloof dat ik mij van mijnen pligt als „ Kiezer, naar mijn geweeten, kwijten zal, ,, en zonder aanzien des Perfoons, naar mijn B „ bes-

Sluiten