is toegevoegd aan uw favorieten.

Benoodigde tafels by den zeemans-almanach.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8

X. TAFEL. Om op alle Lengten en Tyden,zo wel buiten als op den Middag, de Zons Declinatie te- hebben.

voor of Oosfter na den Etmaal Verfchil der Zons Declinatie naar het Almanack. VTestf r Middag. .8'I2*| i3'24" iplo* .9> h>»vj"<2a i9i36" i9_4_8'' Lengt;.

U'M-, M'S" M- S. m.s. m.s. 1 m.s. MsT m.s. m7s7 mTsT ~Gr.~ 20 0.15 0.15 o.i5 o.r5 jToTT 0.16 0.16 0.16 0.16 ~~7~

40 0.30 0.30 0.30 0,3.1 ! 0.3l 0.32 0.32 0.32 0.33 IO

_____ _________ _o^ ^047_, 0.48 0.48 0.49 0.49 0.50 15

20 1. 1 r., ,. 2 _ , 1. 3 l 4 777 777 777" ~7~

40 I.l6 I.l6 I.I7 1.18 I.ly k.SO 1,21 t.2I 1.22 25 2' ° _____ ____ _____ _____!_____ _____ _I_3___ 1.38 ______ 30

S ii K K «1« - j* 17 _§ Tf

____?_ 2-'" 2.l8 2.2Q 2.21 I 2.23 2.24 2.26 2.27 2.29 45

oH 2'3| 2,35 2-30 2-3» ~27o~ T4T ITT "7o~

40 2.47 2.48 2.50 2.51 2.54 2.fiö 2.58 2.„ 3., „

JL_°_ ±Ail±J_l__l___________3__4_^jJ li

2° 3.17 3.19 3.21 3-23 3.26 3.28 3.30 3.32 I 3.34 ~ö7~

« 4o Ut Ut 3-37 3"39 3'42 3'44 3-46 3.51 70

________ ______ 3-5q 3-53 3-55 3-58 4. o 4. 3 4. 5 * 8 75

2o 7.« 4' 5 4-8 4'10. 4-13 4-16 4.19 4.21 4.24 ~8~

6 4o 4 3 4'26 4"9 43? 4'35 ^ 4-4° 8^

_____>_ _____ _4____ _4_39_ _4_42_ _4_45_ _4__3_ _4____ J_54 4___ 90

40 tl 5'5Ö t5Q j? _•* 5-7 5..o 5..3 "

t O- O 5.1) 5. 9 g.ljg r.JÖ ,-,.20 rol e "rt c "O 1 m

_7_1±^______L___9__^_5___ j^lji __J !°5

!o 11r 5-37 5aa 5l44 5.48 1 5-52 5.55 5.59 16.2 „~

^__i_KjS«^fcj.ö ï5|a :_1

o To pi tl t:% Jg S ^ *f ft Tïor _9__o_ ^ _____ ____^ ^ ^ ^ j7£ 7;_t r7;j ;3°

____o___^|____lli^|g_j^ £1 Ki'-ll-g |*| 42o ^ £g ^ fc_ 1% lt ïï^'Mlz'

_^ ______ ^ te J&jS I37 «;42!«;458 _g

■2- o. 9- 6 9-X2 .1 9-18 ,9.24 jgjffi ff **_ j ™ _|_

Voor Middag —1 " ~ ~ *

Na Middag -4-ƒ AMwa*f«><fe Declinatie 5~~ °P Ooster Le"gte-

8 t+ Op W ester Lengte.

Voor Middag -Ui _ _

Na Middag _f Met Afceemendte Declinatie 5~ °? Oostet LenS,c-

° l + Op W ester Lengte.

Dc Aanwas is 4* 0p f Minuten Tyd of to meerdere Lengte