Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V R IJ H È I D, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

PVAAR SC HO UTF1NG tegen het verblijf van fransche emigranten hier te Lande. Geerrefteerd den 5. Meij 1796. Hei tweede Jaar der Bataaffcha Vrijheid.

Het committé provin- Le c'ommitte provh*-

tiaal VAN holland , al- Cl al de hollande, U tOUS

len den geenen, die deeze ceux qui verront, ouïront zullen zien of hooren lee- la prefente, Salut & Fretten , Heil en Broederfchap, terniti, fontfeavoir qtCayant doet te weeten: recu pendant Vabfenrede

Dat Wij door het Pro- PAsfemblée Provinciale vintiaal BeftuUr van Höl- d'Hollande (comme authoriland gequalifieeerd zijnde, fée p.ar eux a eet ejfet;) d$ tot het ontfangen dn doen PAsfemblée Nationale Republiceeren der Plaeaaten, prefentant le peuple Ëatave , door de Nationaale Verga- W Publication contre le federing geëmaneerd, ten al- &*. des Eraigrés Frangois len tijde, als het zelve dam cette Rtpubhque. Provintiaal Beftuur niet vergaderd zoude zijn; van de Nationaale Vergadering, reprefenteerende het Volk van Nederland, ontfangen hebben eene Publicatie tegens het verblijf van Franfche Emigranten binnen

tieeze Republiék. ^OC

Sluiten