Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 156.

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

PROCLAMATIE der nationaale Vergadering,

aan het Volk van Nederland j ten einde hetzelve aantemoedi* gen, om zich Vrijwillig ter Ver* dediging van het Vaderland aantegeeven. Gearrefteerd den 6. Meij 1796. Het tweede Jaar der Bataaffche Vrijheid. \ .

bataaveni

O nder de eerfte poiilclen, waarvan gij de regelingaan de Nationaals Vergadering hebt opgedraagen, is de Burger'wapeningé Buiten twijfel waart gij overreed, dat deeZe de fteun is der Vrijheid, en dat pligt en belang een vrij Volk tot den Wapenhandel roepen, ter handhaving zijner Rechten, en ter befcherming van zijn Vaderland, wanneer het wordt aangevallen.

Of zoude een vrij Volk onverfchillig zijn op do bewaaring van het geen hem is aangebooren? of zoude een vrij. Volk zijn Vaderland niet tederlijk beminnen ? Zou het in den nood aan anderen, dan zijn eigen handen, de befcherming van dat dierbaar pand toevertrouw wen ?

Gij waart het, Bataavenl die van de vi'Oegfte tijden

reed?

Sluiten