Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 170.

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE, behelzende de instructie, waarnaar de onderscheiden Commisfiën, zoo in de refpeciive Resforten van dit Gevest als alhier in den Haag, gefield tot onderzoek naar het gedrag der Ingezetenen van Holland, met opzicht tot de Heffing op de Inkomften, door het Provïntiaal Be/I uur van Holland op den 30/ Jumj 1796- gedecreteerd, zich zullen moeten gedraagen. Gearrefteerd den 14 J*l*3 1796- het tweedejaar der Bataaffche Vrijheid.

Het provintiaai. committé van holland, aan allen de geenen die deeze zullen zien, of Lo -enleezen, Heil en Broederfchap! doet te weeten Dat ingevolge het 43. Artieul van de Publicatie van het Provintiaal Beftuur van Holland van dato den ÏSfiny deezes Jaars, door ons zijnde aangefteld een Commisfietot Opper-toezicht,

en in hoe verre een ieder onzer Medebmgeien aan ziine verpligting aan den Lande, ten opzichte van de Mng bi j voorfz. Publicatie.gearrefteerd, heeft voldaan en wijders voor de Commisüën m ieder ResSt,' en alhier in den Haag, hebben gearrefteerd, de navolgende Inftructie.-

Sluiten