Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N?. 174,

GELIJKHEID, V R IJ H E I D, BROEDERSCHAP.

PROCLAMATIE der nationaals vergadering, wegens de Affcheiding der kerk van den staat. Gearrejleerd den 18. Augustus 1796. Het tweede Jaar der Bataaffche Vrijheid.

D e nationaals vergadering, re pre S e n" teerende het volk van nederland, allen

den geenen, die deeze zullen zien of hqoren leezen, Heil en Broederfchap!

Alzoo de vernietiging van het oude flelfel eener heerfchende of bevoorrechte Kerk, en de affcheiding der Kerk van den Staat, reeds opgeflooten lag in de erkentenis der Rechten van den Mensch en Burger, en van de grondbeginfelen van Vrijheid, Gelijkheid en Broederfchap, welken, in den naam van het Volk van Nederland, openlijk en plegtig is afgekondigd, zoo bleef ons ter wegneeming der bezwaaren, uit dat oude ftelfel gebooren, en ter voorkoming eener billijke vrees voor derzelver voortduuring of wederkeering, niets anders over, dan te decreteeren, voor eerst: Dat voordaan in Nederland geene heerfchende

Kei*

Sluiten