is toegevoegd aan uw favorieten.

Academische verhandelingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88 VERKLAARING OVER

uitdrukking iets op het hoofd te hebben, heb ik niets te zeggen , want vermids 'er een delfel door ver* liaan kan worden, zoo komt de zin op bet zelfde uit. 3. Of misfchien kan de zaak ook wel dus bebegreepen worden , dat de weelderige en op verwijfde pracht gefielde Korinthiers, zich aangewend hadden, ten einde namelijk hunne verflaafde zeden niet al te duidelijk aan den dag te leggen, om het kemmen, en opfieren van hun hoofdhair met eene listige verbloeming, iets op het hoofd te hebben, zich te dekken , te noemen. Dan zou de Apostel die zelfde fpreekwijs wijslijk behouden hebben, om te gemaklyker en eigenaartiger aan te duiden , welke menfchen hij op 't oog had. En voor zulk eenghfingleevertde H. Schrift meer voorbeelden. 4. Het is met de zaak zoo geleegen, dat wij 'er dien regel der overnatuurkundigen op kunnen toepasten : dat degezegdens moeten opgevat -worden in dien zin, dien de onderwerpen verèifchen. Het zij dan eens zoo: dat zich te dekken, iets op het hoofd te hebben, op zich zelve, en zonder betrekking tot eenige bijzondere perfoonen,in het algemeen betee» kene, het hoofd gedekt te hebben; zoo kan nogthands diezelfde fpreekwijze eenen kwaaden zin aanneemen, en de kundigheid van een opgefierd hoofd uitdrukken , wanneer die in betrekking tot weelderige Korinthiers gebeezigd wordt. Wie toch weet niet, dat dezelfde gezegdens eenen verfchillen-

den