Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jïng en öVérflag zal kunnen mnaken, van deszelfl & zfttingen en vermogen, om daar van, n 2ufk Lal te betaalen zoodaanisen Penmna ai. I s * Heffing eerstdaags bff^O&t*2"5, 7'— gebreekig gebleevene Gé westen Taf moVte^JZ? vasrgefteld en bij Publicatie aan de SS-Ü^é? zelve respeftfveHjk zal worden bekend "gemaakt I£

^ aderen tetfik ^ ^«^ff»-^ te jiresretien gelijk wi arresteeren bij deeze de Oidonnanne h|er na volgende, naar welke een iedS desze fs aandeel, gegvenredigd naar het bedraaeeV van deszelfs ztuvere Bezittingen0 in de eventue KSt '" ftellen bmtengewoone Heffingen in de resoecHvGe westen zal moeten betaalen. ^petave Ge-

foS^JrA f67'' pcldheffig M moète11 tfoftfen seioumeerd door of van wegen elk Ingezeten i-'7 zn vere bezittingen bcdraagen de V^K £t de d Guldens or caar boven, en zulks zónder eeS uitzondering, het zij hij tot een Huisgezin behoörf. bij anderen of op zich zeiven woon?, L^zifhH zijne goederen of bezittingen zelve beheert, of onder Voogden of Curateele van anderen ftaat, 'of da £ Admimftratie zijner goederen aan anderen gedemnn deerd is, zoodaanig dat een ieder, van wat Co veimogen hijook mag zijn, zoo4a de' waarde' zll 1 bel?"86" drie,hond/'d Guldens, of d ar boS /al bedraagen , tot het fumisfemém wegens deszdfr ^/vermogen en bezittingen , zal gehouden wee'e:

Poch. zullen hier van vrij en *" uitgezonderdz fn zoodaanige Ingezetenen, die, na af rek hunner Schüï den geene d h derd Guld 2uiy

aan goederen, t zi roerende of onroerende, Kóóp. manfehappen Effenen of Crediten bezitten Aïs mede zoodaanige Gedichten en Fundatiën , in, of uit welke aime en onvermogende Ingezetenen ten kosten van Gemeenten», of van bijzondere Genoot" ichappen, gentel of gedeeltelijk worden onderhouden.

2.

Dat het fournisfement zal moeten gefchieden van Het.zuiver beloop der waarde van ieders goederen en bezittingen , zoo roerende als onroerende , zonder

eenige

Sluiten