Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 253.

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE betrekkelijk het daarftellen van eene meerdere evenredigheid in de zoutmaat en. Qe'drrefteerd den 3. jfulij 179 7. Het derde Jaar der Bataaffche Fr ij held.

Het proviktiaal best uur van ho llan»;

allen den geenen, die deeze zullen zien of hooren leezcn , Heil en Broederfchap! doet te weeten:

Dat, aangezien de waare grootte van liet vat Zout voor het welk, ingevolge Ordonnantie op het coniutntis Zout, de Impost moet worden betaald, nooit praecifelijk is bepaald:

Dat de inhoud der Masten, en de manier van meeting, in de Zoutkeeten deezer Provintie zeer verfchiN lend is:

Dat de Maateji , waar mede Grosfiers en kleine Kramers binnen deeze Provintie hun Zout afmeeten op verre na, ook niet gelijk zijn:

En dat ook op de IJking derzei ven geen behoorlijke ordre is gefield : het ^een alies ten nadeel van den Lande , van de goede' Ingezetenen deezer Provintie zoo wel als van den Handel in gerafïneerd Zout is! Zoo dccreteeren en verklagen wij bij deeze: i.

Dat het Schepel, anders ook genaamd het Achel Qf de koperen Maat, zoo als die thans te Dordrecht in gebruik is (houdende, naar eene exacte meeting, 269^t|^& cubicq duimen ) Amfterdamfche Maat, en Troijs gewigt, voortaan zal zijn de Zoutmaat van Holland .

Sluiten