Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N9. 277.

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE van het pro.

vintiaalbs-stuur Vüti h o l-

land, wegens de bij de n a-

tionaale vergadering g£~

decreteerde geldheffing van agt ten Honderd, van elks inkomen, behoeve van 's Lands Zeeniogc. Gearrefteerd den 22. jJecember j'797. </«r<sfe ^ö^r <sfef Bataaffche Vrijheid.

Het pkovintiaal bestuur van holland,

aan alle derzelver Medeburgeren , Heil en Broederschap! doet te weeten:

Dat wij wel verre van onverlchillig te zijn , integendeel een leevendig gevoel hebben van het onaangerïaame en drukkende, waar onder fpeciaal de Ingezetenen van dit Gewest, geduurende eenige jaaren achter den anderen, door kort op elkander gevolgde exrraor» dinaire heffingen gebukt gaan; dan, dat niettemin de noodzaakdijkheid het ons tot een pligt gemaakt heeft , om nu wederom, op inftantie van de Nationaale Vergadering, wanneer dezelve eene algemeene Geldheffing over de geheele Republiek, bij wijze van agt ten honderd van elks inkomen gedecreteerd had, én wij daar van kelinisïe kreegen , in dien Finantieelen maatregel inreitemmen', en van onze zijde daar toe onverwijld toetetreeden, met een vast en ernftig voomeemen, om ook daar aan in dit Gewest krachtdaadig de hand te houden.

Dat wij voor ons zoo zeer van het pligtmaatige daar van overtuigd zijn, dat wij niet geiooven kunnen, dat dit bij iemand in twijffel getrokken zal kunnen worden,

dis

Sluiten