Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 18. a.

GELIJKHEID., VRIJHEID, BROEDERS CHAP.

PUB LÏCATIE van het uitvoerend BV WIND der B a-

taafsche RppnuiEK, ont* trend de wijze, op welke de uitgeweeken en . terug- gekeerde Bataal fclie officieeen, die na den i. April 1798. van eenig Penfioen of Gratificatie zuilen willen jouïsf'eeren, zich moeten adresfeeren. Cearrefteerd den 20. Maart 1798. Het vierde Jaar der Bataaffche frijheid.

Ï~£et uitvoerend bewind DER BATAAï-

schiï republiek, aan alle Burgers en Ingezetenen van dezelve Republiek, Heil en Broederfchap! doet te •weeten:

Dat de Conftituëerende Vergadering, repreienteerenèe het Bataaffche Volk, bij Decreet van den 1. Maart deezes Jaars, beflooten en gemaakt heeft de volgende bepaalingen:

Dat alle Uitgeweeken en terug gekeerde Bataaffche Officieren, welke, na primo April 1798.' van eenig Penfioen of Gratificatie zullen willen jouïsfeeren, zich daartoe, bij Requeste ,geduurende de zes eerlte maanden van dit jaar zuilen moeten adresl'eeren aan de Conftituëerende Vergadering, of het Wetgeevend Lichaam deezer Republiek, in der tijd; — dat in dit Request zal moeten worden gefteld:

1. Hun Naam, Toenaam, Ouderdom en Geboorteplaats,

2..De tijd van hun vertrek uit deeze Republiek, het Corps of Regiment, onder het welk, hoe lange en in ■welke Qualiteit zij alhier hebben gediend.

3*

Sluiten