Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. XXXVII.

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE van het uitvoerend bewind der bataaf3che re-,

publiek, bij welke bepaald 'wordt, dat de Bewijzen, ter wettiging van aanfpraak op pecuniëele vergoeding wegens rechten en renten,' die als vruchten van wezenlijken eigendom kunnen befcjiouwd worden t) ter voldoening aan Art.^.der Grond' regels van de Staatsregeling, vóór den 23. April 1799. moeten ingeie» verd worden. Geat*refleerd den 28. September 1798. Het vierde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

J~Jet uitvoerend bewind der bataafsche republiek, doet te weeten:

Dat het Vertegenwoordigend Lighaara, op dé wijze bij de Staatsregeling vastgefteld , overwoogen hebbende, dat in het additament tot het 25. Articul der Burgerlijke en Staatkundige Grondregels der Staarsregeling, met duidelijke woorden ftaat uitgedrukt , dat de aanfpraak, op pecuniëele fchadevergoeding, wegens zoodaanige Rechten en Renten, welke als vruchten van wezenlijken Eigendom kunnen befchouwd worden, binnen ze»

raaaa»

Sluiten