Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'N». XXVII-

GELIJKHEID, VRITH EID, BROEDERSCHAP.

NOTIFICATIE van fof intermediair adminis i .UTlF bestuur van r*£t voormaalig Gewest holland, betreffeil*e de herftelling der feierd den 22. j#n>Mrij 1.1. geremoveerde a m b r e n a a r r n. Cearrefteerd den 6. Augustus 1798» Het vierde Jaar der Bataaffcht Vrijheid,

•HLt intermediair administratie bestüürvan hut

voormaalig gkwest holland, notificeert bij deeze:

. Dat hetzelve Beftuur ontvangen hebbende een Be* fluit van het Intermediair Uitvoerend Bewind van "de Bataaffche Republiek, van den a8. JuHj laatstleeden, waarbij aan alle de Adminiftrative Betttiuren der voormaalige Gewesten wordt aangefchreeven en gelast:

i°. Dat, onverminderd alle herftellingen, welke door gemelde Intermediair Uitvoerend Bewind , op voordrage van den Agent van juftitie zijn gefchied; on verminderd mede de door dat zalve Bewind genomen Bufluiten omtrend zoodaanige perfoonen , welker Reivouën r-ijn verklaard voor wel en wettig gedaan en g- n imen, en eindelijk, onverminderd het befluit van vporfz Beuvuid van den 26. Junij laatstleeden, waarbij ae Reörganifatie der Bailliuwen , Officieren, Justicieren en derzeh'er ..linisters, aan voorn. Agent van Justitie is gedemandeerd— alle Requesten, tot herftel van wegens gedaane remotiün

of

Sluiten