Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 6 )

Aan u, o God, die eeuwig leeft:, Aan U, die 't blinkend rijk der Engelen en Throöneri Niet minder dan 't geflacht van die op aarde woonen

Den leevensadem geeft! —• Aan U, wiens godlijk bloed, op Golgotha vergooten, Ook voor het teder kroost van uw verbondsgenooten

Verlooren gunnen heeft verdiend,

Aan U, ójefus! Kindervriend! — Aan Uwen goeden Geest, wiens leiding altoos veilig

Ons aan Uw liefdedienst verbindt,

Zij ci-iristiaan , mijn dierbaar kind, Voor nu, en eeuwig, heilig!

Wie weet, wat vrolijke Englenftoet, ■ Terwijl zij voor mijn oog haar glansfig licht verduiftert * Mijn dankbaar Feestgezang , neerbukkende, beluiüert,-

Of zelfs mijn zangdrift voedt. — Of ftrijken zij niet meer, in ftille bidvertrekken > Om in de kalme ziel den lofzang op te wekken

Op 't wenken van hunn' Koning, neêr ?

Strijdt zulk een denkwijs met Gods eer?

Voer, zrdig Geeftendom! mijn klanken derwaards weder0

Vertel daar, hoe mijn ijver blaakt,

ïloe 't wijrook op mijn altaar kraakt, En breng Gods zegen neder!-

Hoort i

Sluiten