Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 22)

Jle Gebod zy? Het voomaamfte Gebod, fprak hv i,

t* eb TT naaStendS U Zdve> m aan d*™ ^Geboden hangt de geheele Wet en de Propheeten.

So den cl d°°r ZyDen GeeSt VErIich^

dat ik l \, 1Stenen teCo»W^toe; «f

« »-* W, «. alle r°L fS' dat ik berSen verzetten konde, en We t fy%T' Z0° Was « — En deeze

fchnnH i ' W°rdtZy niet rechtftreekfch geakoost0' °f Zulkeenenbuitenfpoorigenyver, die 5 at 9 ' £T 21'CÖtbaarC «efdeloosheid gepaard

Jefus" wïde8 d" ^ d£eZe ChriStIykE Mrfde> die toonel ,u,,'dat Wy Zdfs aan onze vyanden be-

zyn geheel leven^-^" ^ hy °nS' gedu»rende

kruis nni T r °P aard£' * Zelfs aan het klm» nog zulk een navolgenswaardig voorbeeId

gaf is her met deeze liefde beftaanlaar , men-

baar™ , ""V™ W gevoelens verfchillen, te Aaaten,ec verachten, en,of daadlyk te vervolgen, of, zoo veel aan ons is, aan den haat en de vervolging van anderen prys te geeven ? Is het met deeze lief de beftaanbaar, elke afwyking van onze gevoelens e?ehrenen m°°dwil,i6en haat^n de waarheid toe-

SetST d3t' °DZe Daasten *et beste denken? Heet dat, met hun handelen, zoo als wy

™ct b, !ykhe,d zouden kunnen wenfehen, dat met ons gehandeld wierdt? Is het met deeze liefde beÏ itaanbaar, nog ééns, onzen medebroeder, wiens een.g, ons bekend, misdryf, daar in beftaat, dat hy met: on« in begrippen , over deeze of geene leerfteihngen, verfchilt, van de achting zyDer tyd-

ge-

Sluiten