Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aS DE WEDUWE

fullarton.

Ja, uw rypaard!

valcour. Hier is een vergisfing.

Mr. warbifax.

Geenszins.

va l c ou r , (tegen Fullarton?) Hebt gy het dier gezien.

f ullarton.

Neen, en ik wil het ook niet zien, als myn oom de erfenis krygt, dan mag hy het beest ook houden.

valcour.

Ronfard, ik wil immers niet Jioopen , dat gy den Squire een rypaard verkogt hebt?

ronsard.

Daar bewaare my de hemel voor!

fullarton.

Hoe, myn vriend...

ronsard.

Ik heb my wel gewacht, het dier anders da» met den naam van hit te noemen.

Mr. warbifax. Rypaard of hit, is dat niet hetzelfde ?

ronsard.

Geenszins, nadien het maar een muildier is.

Mr. warbifax.

Een muildier ?

valcour. Ja, mynheer} een muildier.

ÏOt-

Sluiten