Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van STAD en LANDE. 515

Verovering van Geertruidenberg hun leger her Historie* waards gebragt hadden, en Groningen aan-i593> getast; maar zulks wierd niet raadzaam geoordeeld. Hy ontvong egter eene aanzienelyke verfterking van volk, om te beter den toevoer naar Groningen aftefnyden. Waarop hy eerst Gramsbergen, Veenbrugge, Oldenzeel, en andere plaatsjes in dien oord,binnen 21 Aug. welke Verdugo eenige bezetting had , bemeesterde; en daarna, over het moeras in 't En verWesterwoldfche gedrongen, het huis of flot volgens te Wedde. Dit deed de Spanjaarden in Win- het hüi* fchooten opbreeken naar Slogteren, hoewel ^ zy dat ook op de agtcrvolging der Staatfehen verlieten. Graaf Willem, thans de handen ruim hebbende, begint terftond den Bourtanger pas te verlterken ; als beflaande het voornaame oogmerk van zynen togt om Groningen den toevoer uit Westphaleh te beneemen. Hier mede bezig zynde hoort hy, dat Verdugo, de volfirekte noodzaakelykheid ten Hove aangetoond hebbende, verfterking had ontvangen; en dat Graaf Frederik van den Berg, met eene aanzienelyke magt in aanmarsch, reeds Ootmarfum ingenoomen had. Daarop laat hy zes vaandelen in de begonnene fterkte, en trekt over het klooster tef Apel naar Coevorden, om den vyand waare het mogelyk voor den pas te Schonerbeek te fluiten. Maar dit gelukte niet, omdat de moerasfen overal zo droog waaren, dat men die zonder letzel betrekken kon. Hy legerde zig des te Meppelt, om van daar een waakend oog te houden op van den Berg. Dan deeze, eerst met Verdugo vereenigd willende *5 Sept.

Kk a zyn,

Sluiten