is toegevoegd aan uw favorieten.

Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; een en twintigste deel; vervattende het vervolg der beschryving van Stad en Lande.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van STAD en LANDE. 03

geraakt zynde, heeft men in de vergaderka- c mer der gilden een gedenkteken in den muur c opgerigt (+>

Rudolf Agricola, offchoon te Baflo in de Ommelanden gebooren, verdient alhier opgenoemd te worden, dewyl hy geweest is Syndicus ($ ) deezer ftad. Dan meer verkleefd

aan

(*) Hetzelve is een blauwe fteen, met vergulde ietteren, rondom met loofwerk, en van boven met 's mans borstbeeld vercierd. Het opfchrift luidt dus:

Accipe pofteritas quod per tua fecula narret Johannes Weflelus Ganfefortius vulgo Lux mundi dicïus vir

Eruditione & pietate inlïgnis Linguae divinae reftaurator Primus Philofophus, Medicus, Jurisperitus, Polyhiftor Theologus fummus natus

Groningae circa annum MCCCC. denatus

(Groningae quarto nonarum O&obris MCCCCXC Noviffima morientis vox

Nil ego fcio praeter Chriftuoj et eum crucifixum. In memoriam Civis immortalitate dignifïïmi infra fepulti Monumentum hoe Ereftum.

(S) Aldus wordt hy genoemd in het opfchrift dei orgels in de Groote-kerk. Maar daar hy geftorven is in 1485, en de aanftelling der tegenwoordigeSyndyken eerst begonnen is met 1559, moet hy flegts

een

Groot»?

gen.