Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V R IJ H E I D B L IJ H E I D. 25>

Het klopt wéér ruim, eenpaarig, Wéér fterker in mijn' boezem: Geliefde Zanggodinne! Gij leidt mij van deez lijkbusch.

O vaderlandfcbe Vrijheid,

Gij hebt uw Dichteresfe Voor altoos niet verlooren! Ik kan voor u niet lrrijden; Met raad niet onderfteunen; Ook niet veel mededeelen; Maar ik kan voor u zingen. ' Deez Cyther, edle Vrijheid! Blijft eeuwig u geheiligd.

Al overwon 's Lands vijand, (O haatlijk, haatlijk denkbeeld!) Met roovende foldaatcn,

Sluiten