Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; XXIIIste deel. Behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in't byzonder van Friesland.

  • Kopieer en plak deze bronvermelding in je document

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar