Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 23

Waar dwaal ik andermaal? moet dit myn rust verfloren? Wat is myn huisgezin, daar alles gaat verloren? Zyn wy weèr Barneveld. De dood baart my geen fchand', Naardien ik flerf voor u, myn dierbaar vaderland!

DERDE T O O N E E L.

BARNEVELD, FRANKEN.

FRANKEN.

De vrome Coligny door zigtbre fmart bevangen, Met doodverf op 't gelaat, en tranen op de wangen, Terwyl eene achtbaarheid die 't all' te boven gaat, Uw woeste wacht, mynheer! met fchrik en fchaamte (laat, Genaakt met drift dees zaal.Och mogt de Hemel geven , Dat zy tot uw behoud zich herwaarts zag gedreven!

BARNEVELD. Is'tmooglyk'? Coligny!

FRANKEN. Daar is zyzelf, mynheen

BARNEVELD.

Vertrek.

VIERDE T O O N E E L.

BARNEVELD, COLIGNY.

BARNEVELD. In 't uiterfte uur ftrekt my uw komst tot eer. De oprechte Coligny, 's lands vaders trouwe gade,

B 4 *•*

Sluiten