Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(*3)

hermogenes.

Wat zegt hij ?

onesiphok.us.

Ik verfta hem niet.

p r i s c a m. De Msn raast.

hermogenes.

Gewislijk nadert ons de Koning.

a q u i l a m.

Ik zie een ganfehen ftoet Volks. — Als het de Koning is, laaten wij hem dan te gemoete treeden.

hermogenes.

Neen! vertoeven wij hier: wij moeten hem al knielende afwagten.

sosthenes, /pottende.

Met uwe aangezigten diep in het flof gedrukt, en met uwe nekken ontbloot, dan heeft de Koning er fiegts den voet op te zetten.

a q u i l a V.

Het is de Vorst niet. 't Is iemand zijner Grooten.

sosthenes.

Knielt evenwel, Spamanen! alles wat door

Leonidas begunstigd word heeft recht, om u te vernederen en te vertreeden.

B 4 her-

Sluiten