Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer heeft Amflerdam den naam van Stad bednnen te draagen?

Hoe lang is dat nu wel geleden ?

Van waar is de bouwing dier Stad begonnen? enz.

Wanneer en hoe kwam flouis de Vijfde om 't leven?

Met wien nam het eerfte Stamhuis een einde?

Naar welk Landfchap voert het volgende Stamhuis den naam van Henegouwen ?

Hoe veele Graaven hebben uit dit Huis geregeerd?

Welke aanmerkelijke Burger - oorlog heeft cus Land beroerd onder de regeering der Iaatstge. noemde Graavinne?

Wat had tot die onlusten sanleidhig gegeven? enz.

Welke uitflag had dien oorlog tusfchen Moeder en Zoon?

Omftreeks welk jaar vindt men dat het Buskruid hier te Lande eerst in gebruik geraakt is?

Hoe is de Graaflijke waardigheid tot het Stamhuis van Beijeren overgegaan?

Maar deze willem de Vijfde was immer» een Zoon van m a r g a r e t ii a van h e n ecouwENj van waar voerd hij dan den naam van Beijercn ?

Welk onheil overkwam Graaf willem den Vijfden ?

Hoe werden de overige deelen deezes lands, als: Utrecht, Gelderland, Friesland, enz. vóór en in deezen tijd geregeerd?

Na-

32

Sluiten