Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

)-C 7 )-C

Naam te maaken? of zoude het wel greetigheid zyn, om ampten en bedieningen te begeeven; om die nog eens by looting uit de zak te trekken, gelyk men in het Committé Central Superieur gedaan heeft, op dat men zyne naastbeftaande, bekwaam of onbekwaam, daar mede zoude bedeelen; en 'er, de braafte Patriotten zelve, van ontzetten? — Gy weet Burger! dat dit het geval aldaar geweest is,-tot dat den verftandigen Ramel een fchot 'er voor gefchooten heeft, met dat Central te vernietigen, en daar door paal en perk aan die onrechtvaardige handelingen te tellen. . .

Daar nu door de Brief van Commisfansfen van IJ. H. M. (welke hun zo veel eer aandoet, als zy de braafheid van hun gevoelens overSaats-Braband te kennen geeft) van 2Qjuny, aandeMunicipahteiten geaddresfeert, het plan ter beroeping derNationaale Conventie, aan alle Municipaliteiten in Staats-Braband ter overweeging toegezonden word, en de Brabandfche Reprefentanten in die Conventie fesfie hebben zullen , op gelyken voet, als de andere Provintien: zo kunnen zig hier tegens, nog tegens het interim beftuur van Hun Hoog Mog. over StaatsBraband, geene dan onrustige gemoederen verzetten, welke Vryheid, Gelykheid en Broederschap inden mond, ea Regeeringloosheid, Oproeren Broederhaat in 't hart dragen: — Menfchen, die niet dan hun eigen grootheid in 'toog hebben, al zoude den Staat bet onderst boven gekeert worden. Dit moet men te meer gelooven, wanneer men de onkunde , de onvatbaarheid voor alle redenering van dat Volk overwege het geen men opruid , eene meenigte welke men vooraf weet, in 't geheel geen denkbeeld te hebben, wat de woorden Vryheid, Gelykheid, Broederschap, te kennen geeven of beteekenen. — A 4 Dat

Sluiten