Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Plaats van byeen» • Grondvergaderingen. komst der Grond¬

vergadering.

fHafftraar, Kattenhage, Ta- . . ,

S3< cobyoer ftraat , Martini ^amn) Kerk °P L Kerkhoff,by de Ruiter wagt. c Lh00r'

fPoMftraat Nz., Aan 't diep | Wz. van Poel tot St. Jans

24 < ftraat, St. Jans ftraat, Pont- 'sLands Huis. | jeilraat, gter de Muur van

L Poeiftr. tot de Ruiterwagc.

'Aan 't diep Wz. van de Ruiter» wagt tot aaa St. Jans ftraat, Aan 't diep Oz van deDrek-

25 < ftoep tot aan Kruidh. laan, Stads Geweldige.

IKruidhuis laan, Aan 't diep Oz. van de Kruidhuisl. -tot L aan de N. Weg.

n< f Brede Gang en aan de Wal, ~ . , „ . *61 Oude Weg, Nieuwe Weg! 0mla^er Hms.

fSchuitendiep van de N Weg [ tot aan het Damfterdiep, 37 < Groote en kleine Gang , In de Altena. I Pluimers Gang, Buicen L Sceentil Poort.

f Damfterdiep Nz. metdeKlui-

I tenberg, LopperfumerGang, nn . . v .

*8< Damfterdiep Zz en Snikkf- Martini Kerk ,

I vaarders Gang, voor klein- bo™C™M™*i Poortje,

A 3 fip Bui-

Sluiten