Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C6>

heeft genomen, en die doen met fterke reeden betuigt heeft.als dat nieuwe NoordelykfeHooft aan het Moordenaars was uitgehaalt geweeft, men dan die zelfde Vloed gehad zou hebben voor de Kompagnies Boom, die verzekert ons dat het met nog veel minder koften , de Vloed aan de Paaien te brengen, terwylde Stad de Materiaalen zelfs in overvloed heeft, maar om 'er zoo een Stroom te brengen, dat het met deEb voor onze Paaien zoo zou affchuuren, dat men zou zeggen Water genoeg, dat is harfefchim zoo een uitvinding te vinden gelvk ons de tyd al leert. J

ZAANDAMMER.

Ik ben tog nieuwfchierig na dat geheim, omtrent het Schor aan de Zuidkant, en byzonder die punten die haar aan dezelve uitftrekken en doen de Stroom dwaalen.

AMSTERDAMMER.

Die droom, zal ik uit Viffer zyn voorige Tractaatie wel ontvouwen, gelyk hy byzonder vraagt aan die groote Liefhebber van het Ye, om wat reden hy niet evenredig werkt, en bepaalen hun zoo wel op 22 voet Water aan de Zuidkant van het Schor als aan de Noordkant, zoo zal hy gemakkelyk gewaar worden dat de Vloed gaarn door een regte Linie wil vallen, maar dat dezelve genootzaakt word de Noordkant te kiezen, uit oorzaak dat die punt aan de Zuidkant op 22 voet Water hem zoo ver uitftrekt na de Noordkant als men de Zee-Burger Moolens door elkander heeft, dat men dan byna de Durgerdammer Kerk

heeft

Sluiten