Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ut DE LASTERAAR,

moorlandZou de Vorst Emilie zekere voorftellingen gedaan hebben?

albrand.

Ja, ja, en wel zeer luisterryke, zeer ernftig gemeende voorftellingen.

moorland.

En Emilie?

albrand.

Heeft zonder twyifel gedaan, wat deugd en eer daar geboden.

moorland.

En zou zy my nooit iets daarvan gezegd hebben? *

albrand.

Dat verwondert my ook.

moorlan'd.

Alle Saletten waren 'er vol van, en ik wist'er niets van?

ale rand.

Mogelyk om u niet ongerust te maaken-

moorland.

Ja, maar dat ontrust my meer, dan....

albrand.

Daar in hebt gy zekerlyk gelyk, en uw vrouw had ongelyk. Zy moest het u reeds lang gezegd hebben , want als gy het nu toevalligerwyze door een ander vernomen had — die 'er u aUe die historiëtjes by vertelde, waarmede het publiek zo gaarne ieder gerucht uitbazuint.,.. moor'

Sluiten