is toegevoegd aan uw favorieten.

Het weeskind van China, treurspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

73 HET WEESKIND VAN CHINA,

xamti.

Ik Hem dit: 'k denk gewis Dat overmaat van wee verr' boven wetten is. Ik merk niet dan te klaar uw edelmoedig poogen. Maar, (laven, onverzeld,ontwapend, door't vermogen Des dwinglands onderdrukt... zyn wy niet onbekwaam.

idame, hem een' dolk aanbiedende. Stoot toe : wees vry met my; kom, red terfiond ons faam'.

xamti,

ó Hemel!

ipam e.

Tref dit hart ; men durfde 't lang ontëeren. 'k Ducht dat dees hand flechts flaau w zich tegen mv zal keeOnzeker werken kan tot myn' befloten val: (rcn> Kom, grief my met een hand die zeker treffen zal. Doorftoot uw trouwe gaè met moed; val aanhaar zyde, In haar vergoten bloed; dat zy niet langer lyde! Sterf, by myn laatfie zucht, in myn' bedorven arm. Dat 's lands tiran het zie, zich fchame en zich erbarm'.

xamti.

Uw doorzigt, 't lot zy dank! ontflaat myn hart van vreezen. Geen grooter liefdeblyk wierd me ooit door u bewezen !. . Vaar eeuwig wel, myn gade ! ik daal vernoegd in 't graf. Geef my den dolk, geef hier, en wend uwe oogen af.

idame, hem den dolk gevende. Ontziel eerst my: gy ystïzult ge u flaauwrnoedjg tconen?

xamt i.

Ik kan niet.

ida-