Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NUTTIGE UITSPANNINGEN*

GEDACHTEN

by 't vieren van

JESUS GEBOORTE'

Verrukking gloeit door de geheele denkingkragt; de eerfte Seraf juicht; al de onfterflijkeMen heffen lofgezangen aan, bij het herdenken aan de geboorte van den godlijken leeraar der kristenen. De veradelde menschheid gevoelt haare waarde; met een gevoelvol lïilzwijgen. dankt zij den vader van haar aanwezen. Eerj dankbare traan is het lieflijk offer der verlichte, A detf

Sluiten