is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien. Van hoofd-ingelanden, dykgraaf en heemraden van de Schermeer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 57 )

behoort had, uitgezonden alleen 't werk van civile en crimineele zaaken, dat zo aan omliggende jurisdictiën , als aan de Graadykheid gelaaten en by gem: octroy alleen gcexpresfeert en geexcipieert is, terwyl bovendien gem: bedyking niet mogt gefloten of voltooit worden voor dat alle de drydige belangens van hun, die hier door eenig nadeel mogten komen te lyden, volkomen vereffent, en de nodige accoorden met de zulken gemaakt waren; op welken voet dan ook de voorgem: bedyking begonnen en voltooid is, na dat met de omliggende districten, daar onder ook Akerfloot, omtrent derzelver toen plaats hebbende belangens zodanige overeenkomden zullen getroffen zyn, die gem: dorpen fchadeloos ftclden, en waar door dezelven in de fluiting der dyken kwamen te confenteren; en aan welke overeenkomst men verfchuldigt zal zyn de reftitutie der lasten van Hondsbos en Uitw: Sluisgeld van 76 morgen land, die gebleven zyn onder den aanflag van Akerdoot, terwyl alleen by Noordfchernieer, in de uitgeffrektheid van misfehien 1000 morgen, de uitzondering van 40 a 50 morgen in hun ban gelegen oud, en toen reeds bewoond land, noch de matten genaamd, en, zo als dit inde kaart van de Schermeer duidelyk te zien is; in de bedyking van de Schermeer op zig zeiven ingefloten, bedongen is, en welk land vry is van polder lasten, en lands en dorpslasten direct aan 't dorp Grootfchermer of Schermerhorn betaald worden, zonder dat men buiten dat eenig voetfpoor vinden kan van verdere verbindingen, of van eene fustenue van bevoegtheid om de ingezetenen van de Schermeer te mogen en te kunnen confidereren even of die in Akerfloot of in eenige van de andere dorpen of in de K 3 ftad